Sociala Medier – Anlita oss som rådgivare och konsult!

Sociala Medier, eller Sociala Webben sammanfattar alla de enorma mängder samtal och andra sociala interaktioner som sker mellan användare på nätet.

Många av de sociala interaktioner och samtal som förs i Social Media handlar om företag. Många är positiva, några är negativa. Poängen är att få företag bryr sig om att delta i samtalen, eller åtminstone se till att ha en bevakning i sociala medier så att man som företag är medveten om vad som sägs om varumärket.

Sociala Medier har verkligen växt explosionsartat de senaste åren, men de sociala drivkrafterna bakom tillväxten har alltid funnits där.

De sociala interaktioner och samtal jag talat om tidigare är nämligen desamma som förs i verkliga livet.

I alla år har människan suttit på en bänk med vänner och skvallrat om negativa upplevelser samt tipsat sina vänner om tjänster och produkter som varit bra. Samma sak sker också nu, ända skillnaden är att bänken inte bara rymmer 3-4 personer utan 300-400 personer.

Genomsnittssvensken har ca 170 vänner på Facebook. I Sverige finns makalösa 5 miljoner Facebookanvändare. Med den statistiken inser man snabbt att företag måste ommobilisera och sätta nya strategier för hur marknadsföring, kundsupport och affärsutveckling bör genomföras.

Våra tjänster – Sociala Medier

Gamsun erbjuder företag en hel rad av tjänster inom Sociala Medier. Vår grundsten i alla våra tjänster är vår ambition att få kunden att bli självgående. På Gamsun tror vi på kunskapsöverföring, och därför är utbildning en stor del av vårt tjänsteutbud.

Bevakning i Sociala Medier

Första steget mot att skapa en närvaro i Sociala Media är att börja få en uppfattning om vad som verkligen händer och sägs. Genom en bevakning i Sociala Medier får du dels insikt i detta, men du lär dig även hur kommunikationen skiljer sig åt på de olika plattformarna, vilket framöver kommer att vara ett måste för dig som företag att kunna.

För många företag räcker det med ett bevakningsrum i RSS. Det är helt kostnadsfritt och hur du gör detta har vi samlat i vår gratis-guide ”Bevaka Sociala Medier”.

Många företag väljer dock en mer advancerad lösning. Gamsun har erfarenhet från de flesta systemen och hjälper gladeligen till i upphandlingen av ert system.

Utbildningar & Kurser om Sociala Medier

Som sagt så tror vi på Gamsun på att kompetensöverföring är det mest effektiva och ärliga sättet för en konsult att få kunden att bli framgångsrik i Sociala Medier.

Vi jobbar därför mycket med att utbilda våra kunder och håller varje vecka flera workshops, utbildningar, föreläsningar och kurser i olika delar av Sociala Medier.

Läs gärna mer om våra vanligaste utbildningar här

Marknadsföring i Sociala Medier

Marknadsföring har en enormt stor del i Sociala Medier. Bra marknadsföring är typiskt något som människor gillar att prata om. Likaså är riktigt bra produkter och kundbemötanden.

Marknadsföring i Sociala Medier skiljer sig från tidigare Internetmarknadsföring. Det handlar mer om att engagera kunden på en helt ny nivå, erbjuda ett mervärde i marknadsföringen som sträcker sig utanför en rabattkupong samt förpacka erbjudandet i en förpackning som är rolig att öppna för kunden.

Marknadsföring i Sociala Medier sätter dessutom större press på att själva produkten eller tjänsten håller måttet. Om företaget har en undermålig tjänst som inte nått upp till kundens förväntningar så kommer kunden kommunicera ut det. Med ett knapptryck når kunden flera hundra andra med sin negativa kritik. Marknadsföring i Social Media handlar därför mycket mer om kundnöjdhet än om faktiskt annonsering. Mått som räckvidd och frekvens byts istället ut mot rätt kontakt i rätt kontext med rätt resultat till rätt förväntningar.

Gamsun hjälper företag både med löpande marknadsföring i Sociala Medier, men också med enskilda kampanjer.

Vill du veta mer om hur du och ditt företag kan marknadsföra er bättre i sociala medier? Kontakta oss för mer information!

Strategi i Sociala Medier

Gamsun arbetar med strategi i Sociala Medier för en mängd typer av kunder och har alltifrån småföretagare, konferenser, teknikbolag och B2B företag till några av Sveriges största företag på kundlistan. Behoven mellan dessa kunder skiljer sig rejält, och så gör även omfattningen på de strategier inom Sociala Medier som vi på Gamsun tar fram.

Sociala Medier handlar om relationer, det handlar om en gemensam kundsyn, om flexibilitet och om engagemang. En småföretagare är oftast sitt egna varumärke, är oftast flexibel samt har stort engagemang för sitt företag och sina kunder medan större företag har större utmaningar då de är mer potentiella att ha långa beslutsvägar, vilket kan ta bort mycket av flexibiliteten i bolaget, anställda som saknar mycket av det engagemang som krävs samt en kundsyn som inte alltid är unisont genom bolaget.

För större företag krävs därför ofta en mer omfattande strategi, och även ofta en policy för Sociala Medier.

Vill du veta mer om att ta fram en skräddarsydd strategi för dig och ditt företag, så att ni kan känna er trygga med att skapa en närvaro i Sociala Medier? Kontakta oss för mer information!

Vårt erbjudande som Konsult inom Sociala Medier

När Gamsun går in ett uppdrag som konsult inom Sociala Medier så börjar vi alltid med att titta på företagets kultur. Hur ser det här företaget på en kund? Hur ser kunderna på företaget? Om företaget har en föråldrad kundsyn så hjälper vi kunden att förändra detta, då det är fullständigt vitalt för en lyckad närvaro i Sociala Medier.

Vi jobbar sedan utefter Gamsuns egenutvecklade ”engagemangstrappa” där vi vanligtvis i samband med en utbildande workshop hjälper företaget att hitta sin engagemangsnivå. Allt för att minimera risken att satsningen i Sociala medier inte blir bestående.

Vi går sedan vidare med att sätta en minsta kompetensnivå bland de som kommer att vara inblandade i satsningen i Sociala Medier. Kunskap och förankring genom företaget är vitalt för en lyckad satsning. Läs gärna mer om vår utbildning i sociala medier (skräddarsys för varje företag).

Beroende på kundens behov och förutsättningar skapar vi sedan en strategi för Sociala Medier kopplat till en aktivitetsplan.

Ett axplock av vanliga frågor som strategin ger svar på är:

 • Vad har företaget för resurser – ekonomiska som personella?
 • Hur ska vi lyssna på vad den sociala webben har att säga om vårt varumärke? (läs gärna vår artikel om att bevaka sociala medier)
 • Vilka verktyg fyller en funktion i den här satsningen?
 • Vem ska besvara vad?
 • Vilka policies, om några, ska vi ha på plats?
 • Vilka nyckeltal definierar framgång?
 • Hur mäter vi och följer upp satsningen i sociala medier? (vår föreläsning vi erbjuder inom mätning i sociala medier)

Med Gamsun som konsult inom sociala medier är målet alltid att få företaget att vara självgående i sin satsning. På Gamsun tror vi på löpande kunskapsöverföring/utbildning och att vi som konsult inom sociala medier ska vara ett rådgivande bollplank för företaget som vi hjälper.

Sociala Medier för företag handlar i mångt och mycket om att utveckla en personlighet åt företaget samt att bygga relation till sina varumärkesambassadörer och kunder. Det senare är inget vi på Gamsun tror att en extern konsult inom sociala medier rent operativt skall sköta åt företaget. Det är företagets egna uppgift att bygga och underhålla den dagliga relationen med kunden.
Gamsun hjälper istället ditt företag att komma fram till HUR relationen ska byggas och underhållas. Företaget själva ser till ATT den gör det.

Det här erbjuder Gamsun som konsult inom Sociala Medier

 • Konsultation och rådgivning vid lansering av närvaro i Sociala Medier
 • Strategiskt bollplank inom Sociala Medier
 • Enskilda utbildningssessioner för exempelvis VD:s och Marknadsdirektörer inom Sociala Medier
 • Workshops och utbildningar inom Sociala Medier för större grupper
 • Strategi i Sociala Medier
 • Bevakning i Sociala Medier
 • Ta fram policy för Sociala Medier
 • Ta fram aktivitetsplan för Sociala Medier

Om du tycker att vi på Gamsun har en syn på Sociala Medier som överensstämmer med din, så är du varmt välkommen att lämna en intresseanmälan för att anlita Gamsun som konsult inom Sociala Medier nedan så ringer vi upp dig inom 24 timmar!