Konsult inom Sökmotoroptimering – Anlita oss som SEO-konsult!

Mer än 25 miljoner sökningar görs på Google VARJE DAG i Sverige. Det säger sig självt – Den som ser till att synas där, genom att placera sig i toppen på relevanta sökningar, kommer att synas för väldigt, väldigt många kunder.

Arbetsnamnet för att aktivt arbeta med att synas högt upp i Googles sökresultat kallas för sökmotoroptimering eller SEO. Arbetet är hårt och i många fall ganska komplext, men även om en SEO-konsults arbete är komplext, så behöver inte beställandet av tjänsten vara det för kunden. Vi har därför delat upp vårt erbjudande i två delar;

Onpage SEO – Arbetet som sker på din webbplats

Onsite optimering kallas den delen av sökoptimering som fokuserar på variabler som ligger inom din egna webbplats.

Geografisk position på ditt webbhotell, Hemsidestruktur, Internlänkning, Sökordsdensitet, Huvudrubrik (H1), Underrubriker (H2-H6), fet-, kursiv- och understruken text, ankartexter, presentation av texten, hur koden ser ut samt URL är några av de saker som går under Sökoptimering inom din egna webbplats.

Sökoptimeringen som görs inom den egna webbplatsen är i sig mycket viktig, men det är på konkurrensutsatta sökord generellt omöjligt att ta en toppplacering enbart genom onsite optimering.

Offpage SEO – Ditt digitala rykte

Det är istället sökoptimeringen som görs utanför själva webbplatsen – så kallad Offsite SEO, som ofta avgör slagen.

Hur många relevanta ingående länkar, så kallade inlänkar samt hur högt ”värderade” de hemsidor som dessa inlänkar kommer från ingår i denna term, som för enkelhetens skull går att likna vid en människas rykte. Om personer som du respekterar talar gott om en snickare och rekommenderar dig till honom, så kommer du att lita på deras ord. Detsamma gäller Google, som litar på andra webbplatser som länkar till dig i hur du ska värderas på ett sökord.

Sökmotoroptimering är en enormt kraftfull kanal inte bara för att driva försäljning, utan även för ditt digitala varumärke.

Kunder som har anlitat oss tidigare är bland annat Interflora, Indiska Magasinet och Grizzly Zoo

Mer kunskap om SEO

Sökoptimering (SEO) kallas processen när man försöker förbättra synligheten av en hemsida på sökmotorerna via det naturliga sökresultatet, även kallat det organiska eller alghoritmiska sökresultatet.

Ju högre upp en sida placerar sig i sökresultatet, desto mer trafik kommer sidan generellt att få.

Sökoptimering kallas även för SEO, Sökmotoroptimering, Sökmarknadsföring, Sökmarknadsföring och kan göras på flera olika typer av sök. Bland annat kan man sökoptimera för bilder, lokalt sök, video samt nyhetssök.

När man använder sökoptimering i sin marknadsstrategi, så tittar man bland annat på hur målgruppen söker, vilka sökord de använder, samt beroende på marknad också vilken sökmotor som används mest.

SEO används också för ”Sökoptimerare”, ”Sökkonsult”, ”SEO konsult”, ”Konsult Sökmotoroptimering” och andra samlingsnamn för en konsult som utför tjänster inom sökoptimering åt sina kunder. Vissa konsulter fokuserar enbart på sökoptimering, och andra erbjuder sökoptimering som en del i sitt erbjudande.

Sökoptimeringens Historia

Sökoptimering börjande användas redan på 90-talet. SEO var då så otroligt outvecklat så hemsideägarna kunde använda relativt osofistikerade tekniker för att manipulera sökresultatet till sin fördel.

Sökmotorernas teknik har under årens gång förbättrats rejält, och de tekniker som fungerade på 90-talet är verkningslösa idag, och kan till och med komma att bestraffas av sökmotorerna om de används.