CSN anlitar Gamsun som föreläsare

CSN anlitar Gamsun som föreläsare

Vi är stolta över att CSN, Centrala Studienämnden, har anlitat Gamsun som professionell föreläsare inom sociala medier. Gamsuns uppdrag har varit, att tillsammans med den Norska motsvarigheten till CSN, inspirera och utbilda den strategiska utvecklingsavdelningen i möjligheterna med sociala medier. 

Läs vidare

Netparentz – Sociala Medier för föräldrar

Sociala Medier har revolutionerat världen på så många sätt, men en del av befolkningen som vi ofta glömmer att prata om är barnen och barnens föräldrar och hur sociala medier och datorer förändrat deras liv.

Många föräldrar ser med stor oro på när barnen spenderar majoriteten av sitt vakna dygn framför spel/umgänge vid datorerna. Hur ska man som förälder hantera att datorn blivit en sådan enormt stor del i barnets liv?

Läs vidare

Seminarium Sociala Medier

Seminarium i Sociala Medier som varit under 2010 samt de om kommer under 2011. Vill du att vi kommer och föreläser om Sociala Medier, eller vill du anordna ett eget seminarium inom Sociala Medier alternativt en privat utbildning? Kontakta oss på…

Läs vidare