Gamsun är en flitigt anlitad föreläsare inom Sökmotoroptimering. Föreläsningen kan anpassas för olika kunskapsnivåer och på uppdragslistan finns föreläsningar för allt från webbutvecklare till marknadschefer.

Mycket händer inom sökoptimering just nu. Google har de senaste åren uppdateringat sin algoritm, som på många sätt förändrat sättet att arbeta med SEO på.

Sökmotoroptimering är ett mycket stort, och i många fall komplext område. Vi har dock ett stort utbud av olika föreläsningar inom området som vi skräddarsyr inför varje kund vi tar in. Vi gör generella föreläsningar som går igenom grunderna för sökoptimering, vi har föreläsningar om nya trender, speciellt framtagna föreläsningar inom SEO för tekniker, vi föreläser för copywriters och webmasters för hur de ska skriva sökmotoroptimerade texter, och vi föreläser för hela marknadsavdelningar i hur de ska prioritera och rangorda sökoptimering som en marknadsåtgärd.