rekommendationssamhället

Credit: Marco Fieber (CC BY-NC-ND 2.0)

Enormt mycket har hänt på den digitala arenan de senaste fem åren. Ett digital samhälle som tidigare bara fanns för mest inbitna webbnördarna har vuxit fram och gjort hela det Svenska folket delaktiga i något som jag skulle vilja kalla ”rekommendationssamhället”.

Rekommendationssamhället är allt annat än nytt, och har i sin grund funnits i många hundra år där människor rekommenderat tjänster som de anser vara bra till andra, och varnat för tjänster som de inte ansett vara bra.

Det ligger en social valuta bakom allt detta, och att vara en person som alltid har ”bra idéer” – Någon som man kan komma till med ett problem, och med stor sannolikhet få det löst, är någon som får mycket hög social uppskattning.

När nu det digitala samhället har tagit plats på riktigt, som befästs bland annat av det faktum att snart 60% av alla uppkopplade Svenskar har ett Facebook-konto, är det inte så konstigt att även rekommendationsprinciperna, och den sociala valutan som hör därtill följer mer.

Det här skapar fantastiska effekter, och ifrågasätter hela grundprincipen till hur informationsinhämtning sker. Från att slå upp i en bok, till att Googla, till att ställa frågan i ett socialt forum och ta beslut utifrån de svar man får av sina sociala kontakter.

Men det finns också en mörk baksida.

I Juli förra året köpte vi (Gamsun AB) ett ehandelsbolag (ett bolag som nu är ett av Sveriges största inom belysning på nätet). Utmaningarna med att ta över ett förlustbolag som ska vändas till ett vinstdrivande företag är otroligt många, och att sköta allt helt själva är en omöjlighet. Det första som vi identifierade som en uppgift som vi tjänade på att lägga ut externt var ekonomifunktionen för löpande bokföring och fakturering.

Då företaget som vi bestämde oss för att anlita skulle ta hand om det kanske mest heliga på företaget – ekonomin, så var det enormt viktigt för oss att företaget ifråga kom rekommenderade från en eller flera av våra sociala kontakter. Vi la därför ut frågan om någon visste en riktigt bra ekonomi-byrå på våra sociala plattformar. Vi nådde tusentals personer. Vi fick svar. Många svar. Urgallringen började, och vi fick gå igenom vilken typ av förtroende vi hade för de rekommendationer som vi fått.

Till slut hade vi 4 alternativ som alla kändes bra utifrån de rekommendationer vi mottagit, men på grund av semestrar och tidsaspekt bestämde vi oss för en byrå som kommit starkt rekommenderad från en person som vi hade högt förtroende för.

Samarbetet gick bra (trodde vi) tills en dag när inga varor kom in, och vår leverantör meddelande oss om att flertalet stora fakturor inte betalats. Flertalet stora problem hann uppstå innan vi tog beslutet att stoppa det arbete som ekonomibyrån utförde (eller inte utförde).

Ekonomibyrån är bara ett exempel, men jag springer varje vecka på samma scenario gällande rekommendationer även inom vårt område – konsulter inom sociala medier, sökmotoroptimering, föreläsare och webbstrateger.

Det digitala rekommendationssamhället som vuxit fram under de senast åren har skapat en nästan panikartad känsla av att vilja rekommendera och hjälpa till, att det till och med ibland resulterar i att man rekommenderar – trots att man själv vet att det man rekommenderar inte är kvalificerat.

Den sociala valutan i att tipsa och hjälpa har nått en nivå som närmast kan likna inflation, och mottagarna (även jag) tar emot rekommendationerna som om de vore rent guld.

Eller handlar det om att man faktiskt tror att det är rent guld man rekommenderar? Har det blivit för enkelt att rekommendera, eller handlar det kanske istället om att det har blivit för enkelt att bygga sitt personliga varumärke via sociala medier – utan att för den delen vara kvalificerad? Att det andra rekommenderar och blir en sanning för en själv, och att man därför rekommenderar sådant som man inte har kvalificerat?

Vad tror du?

Blogga gärna vidare på ämnet om dina åsikter, och du – glöm inte att rekommendera den här artikeln! ;)

Magnus Lundin

VD & grundare av Gamsun. - Web Envangelist, Startup Freak & Business owner. I <3 digital.